Sürücü olun
EnRu

22.11.2018 - Müasir yükdaşıma prosesinə keçid #FoxExpress#Yukdasima#Yukdashima##Yükdaşıma#175#Yukmashini#175Çağrımərkəzi#Teker

Müasir yükdaşıma prosesinə keçid

Tarixə nəzər salsaq, yüklərin bir yerdən başqa yerə daşınması, heyvanları insanların əhlilləşdirə bilməsindən  başladı.

Amma, ilk təkərin icandından sonra, bizim günümüzdəki yükdaşıma prosessi meydana gəldi.

5,5 min il öncə, təkər üzrə ilk yükdaşıma yerinə yetirildi.

İlk, yükdaşıma prosesində yüklər yalnız yaxın ərazilər üçün aparılırdı, artıq sonralar qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin qurulması məqsədi önə çıxdı.

XIV əsrdən etibarən Böyük İpək Yolu yükdaşımalar üçün əsas maqistrala çevrildi. Uzağ, yağın Şərqə, Mərkəzi Asiyaya və Aralığ dənizidən Cinə yükdaşıma həyata keçirildi.

BİZİM XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OL

* Sizin e-mail bizim xəbərləri göndərmək üçün istifadə olunacaq .